top of page

Klauzula informacyjna 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Twoich danych osobowych jest HR|hub Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (52-403), 

przy ul. Jordanowskiej 76/28.

2. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych należy kontaktować się pod adresem email:

rodo@hr-hub.pl

3.Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. przesyłania informacji marketingowych na podstawie Twojej zgody

b. zorganizowania Twojego udziału w organizowanym przez HR|hub wydarzeniu : New Decade HR - Embrace Change.

4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą firmy współpracujące z HR|hub, działające w dziedzinie:

a. infrastruktury informatycznej

b. usług prawnych i doradczych wspierających prawidłowe funkcjonowanie procesów biznesowych Spółki

c. usług związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej Spółki.

5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane:

a. 2 lata lub do momentu cofnięcia Twojej zgody

7. Pamietaj, że posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W powyższych celach skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: rodo@hr-hub.pl

8. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie HR|hub Sp. z o.o. danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niestety ich nieprzekazanie oraz brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi Ci wzięcie udziału w naszym wydarzeniu i otrzymywanie informacji na jego temat.

Pozdrawiamy, 

Zespół HR|hub

bottom of page