ISTOTA  BALANSU

DEBATA NIE-PREZYDENCKA

 powered by HR|hub and ChallengeRocket.com

W poszukiwaniu BALANSU - 14 maja o 10.30 odbyliśmy online

   inspirującą debatę z udziałem znakomitych Gości !

Nie było Cię z nami? Obejrzyj nagranie i przeczytaj notatki ze spotkania. 

Istota Balansu: Debata nie-prezydencka

Nagranie z online panelu: Istota Balansu_Debata nie-prezydencka

© 2019 created by HR|hub. Enjoy!