top of page

KAZUS NA WIRUSA - highlights! (wywiad z dn.18.03.2020)

1. Czy  Home Office  może zostać zlecony pracownikom niezależnie od ich warunków mieszkaniowych/ rodzinnych/ technicznych? 

 

 • pracodawca może wysłać pracownika w ramach polecenia służbowego na „home office” 

 • dotychczas w prawie brak szczegółowych regulacji dotyczących formy pracy jaką jest HO

 • przyjmuje się, że podczas HO - pracownik i pracodawca zachowują wobec siebie dotychczasowe obowiązki 

WAŻNE! Nadzwyczajna sytuacja nie zwalnia pracownika z utrzymania tajemnicy przedsiębiorstwa czy dbania o ochronę danych osobowych. 

 
2. Jak raportować czas pracy podczas HO ?  
 

 • pracodawca może poprosić pracownika o wiadomość w godzinie startu, rozpoczynania przerw czy zakończenia pracy. Strony mogą wybrać dowolny kanał komunikacji, aby wymieniać się takimi informacjami. 

 
3. Czy podczas panującej pandemii pracodawca może skierować pracownika na przymusowy urlop, np. wypoczynkowy? 

 

 • pracodawca może skierować pracownika tylko na zaległy urlop wypoczynkowy  bądź oddać pracownikowi dni wolne za nadgodziny

WAŻNE! Pracodawca nie może przymusić pracownika do wykorzystania bieżącego urlopu wypoczynkowego.  
 Jeżeli pracownik nie ma zaległego urlopu a nie może wykonywać swojej pracy zdalnie, wtedy przysługuje mu tzw. „wynagrodzenie przestojowe”.   

 • wynagrodzenie przestojowe to 100% wynagrodzenia zasadniczego pracownika, określonego w umowie (stawka godzinowa bądź miesięczna) lub 60% gdy pracownik ma wynagrodzenie tylko prowizyjne bądź akordowe

4. Czy pracownik może nie przyjść do pracy, ponieważ obawia się zagrożenia koronawirusem?  
 

 • to nie pracownik decyduje o tym czy ma się wstawić do pracy 

         Gdy jest niezdolny powinien uzyskać zwolnienie lekarskie lub zgłosić się do organów sanitarnych - ale nie może    

         sam oceniać ryzyka bazując na subiektywnych przesłankach. 

WAŻNE! Jest to naruszenie obowiązków pracowniczych. 

WYJĄTEK! 
Pracownik może powstrzymać się od świadczenia pracy, gdy może czuć się realnie zagrożony.  Zanim to się wydarzy, pracodawca musi otrzymać silne sygnały dotyczące naruszeń na terenie zakładu pracy. Np. o tym, że na terenie zakładu są osoby zarażone, czy też nie są zachowane zasady BHP. Jeśli pracodawca nie usunie tych naruszeń, wtedy pracownik moze powstrzymać sie od świadczenia pracy zawiadamiając o tym przełożonego. 
 

5. Co jeśli pracownik zarazi się wirusem w miejscu pracy? Czy może wystąpić o odszkodowanie?  

 

Jeżeli pracownik zostanie zarażony coronavirus’em, w wyniku czego będzie miał uszczerbek na zdrowiu, może wystąpić o odszkodowanie do pracodawcy. Będzie musiał jednak udowodnić, że stało się to w miejscu pracy oraz z winy pracodawcy, co przy obecnym stanie zagrożenia epidemicznego, może być bardzo trudne, albo wręcz nierealne.  

 

6. Czy przedsiębiorca może wpłynąć na dostawców usług medycznych, którzy blokują badania dla nowych pracowników?  I czy można w wyjątkowej sytuacji zatrudnić pracownika bez badań? 
 

 • Prawo Pracy mówi wprost: pracownik bez aktualnych badań nie może rozpocząć pracy.  

 
Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała stanowisko mówiąc, że samo wystawienie skierowania na badania okresowe jest uznawane za dopełnienie obowiązku przeprowadzania badań. Jest to jednak tylko stanowisko PIP’u, a nie przepis prawa, co oznacza, że w przypadku, gdy pracownik dozna wypadku w miejscu pracy będzie mógł domagać się odszkodowania od pracodawcy. 
Pracodawca podejmuje więc ryzyko dopuszczając do pracy pracownika bez aktualnych badań.

 

WAŻNE! Nie zapominajmy, że przede wszystkim mówimy o zdrowiu i życiu ludzi. Bezpieczeństwo jest tu najważniejszym priorytetem! 

 • pracownicy na umowach cywilno-prawnych nie mają obowiązku przejścia badan lekarskich, ale dalej podlegają wszystkim przepisom Państwowej Inspekcji Pracy i w stosunku do nich takie badania choć nieobowiązkowe, są także rekomendowane

 • polecenie wykonywania nowo zatrudnionemu pracownikowi pracy z domu, także nie wyklucza go od konieczności przeprowadzenia badań lekarskich

 

7. Co pracownik może zrobić, żeby pogodzić pracę z obowiązkami domowymi w dniach, kiedy wszystkie placówki oświatowe są zamknięte?  

 

 • na tę chwilę pracownik może otrzymać 14 dodatkowych dni zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat 8. Nie ma jeszcze dodatkowych ustaleń w tym temacie.  

 

8. Jak pracodawca może zareagować, jeśli pracownik nie wykonuje swojej pracy w pełni, ponieważ nie udaje mu się połączyć pracy zdalnej z np. opieką nad dziećmi, które nie mają obowiązku szkolnego? 

 

Home office to normalna praca i pracownik musi jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki, ale pracodawca powinien w obecnej sytuacji mieć większą wolę wyrozumiałości i współpracy.  To działa oczywiście w dwie strony. 

 


 

bottom of page